Voorwaarden

De voorwaarden van Webpassie zijn in PDF-formaat te lezen:

Download voorwaarden

Als telefonisch of per e-mail met u is afgesproken dat Webpassie uw website gaat maken, ontvangt u in tweevoud:

  • een offerte
  • de voorwaarden

U dient van beide één exemplaar te ondertekenen en in een bijgevoegde antwoordenvelop retour te sturen.
Pas na ontvangst zal Webpassie aan de werkzaamheden beginnen.

Er kan door Webpassie een aanbetaling gevraagd worden voordat gestart wordt met de werkzaamheden.