Btw vrijstelling

De kleine ondernemersregeling (KOR) is veranderd per 1 januari 2020. U kunt nu kiezen voor een vrijstelling voor de omzetbelasting (btw) als u een omzet van minder dan € 20.000 in een kalenderjaar hebt en als u in Nederland gevestigd bent.

Tot 1 januari 2020 gold de oude kleine ondernemersregeling.

De belangrijkste verschillen tussen de oude KOR en de huidige KOR zijn:

Oude KOR

  • De btw die u berekende aan uw klanten, verminderde u met de btw die u zelf betaald had. Was het bedrag dat overbleef minder dan € 1.883? Dan hoefde u maar een gedeelte of helemaal geen btw aan de Belastingdienst te betalen.
  • U rekende btw aan uw klanten.

Huidige KOR

  • De korting op de btw vervalt.
  • U rekent geen btw meer aan uw klanten.

Webpassie heeft voor de huidige KOR gekozen.

Wat zijn de gevolgen:
Voor particulieren en verenigingen zijn de tarieven lager, er wordt geen btw gerekend.

Voor bedrijven met meer inkomsten dan uitgaven is er geen verschil tussen Webpassie en een concurrent met eenzelfde uurtarief exclusief btw.

Rekenvoorbeeld over 2020 voor bedrijven die niet meedoen aan de KOR.

Kostensoort Bedrag
exclusief btw
Btw
Inkomsten € 10.000 € 2.100
Uitgaven -€ 2 000 -€ 420
Factuur Webpassie -€ 1 000 € 0
     
Saldo (winst) € 7.000 € 1.680 naar Belastingdienst
 
Kostensoort Bedrag
exclusief btw
Btw
Inkomsten € 10.000 € 2.100
Uitgaven -€ 2.000 -€ 420
Factuur Concurrent Webpassie -€ 1.000 -€ 210
     
Saldo (winst) € 7.000 € 1.470 naar Belastingdienst

De winst voor het bedrijf blijft gelijk, omdat het hele btw saldo afgedragen moet worden aan de Belastingdienst.