Btw vrijstelling

Webpassie heeft er voor gekozen om per 1 januari 2020 mee te doen aan de vernieuwde Kleine Ondernemers Regeling voor de BTW (voor toelichting zie hieronder). Dit houdt in dat Webpassie over haar diensten geen BTW meer berekent aan haar klanten.

Wat zijn de gevolgen:

  • Voor particulieren en verenigingen zijn de tarieven lager, Webpassie hoeft geen btw meer te rekenen.
  • Voor bedrijven die niet meedoen aan de KOR, is er geen verschil in kosten tussen Webpassie en een concurrent met eenzelfde uurtarief exclusief btw.

    Het volgende rekenvoorbeeld maakt dit duidelijk:

Kostensoort

Bedrag
exclusief btw

Btw

Totaal

Inkomsten

10.000 €

2.100 €

12.100 €

Uitgaven

-2.000 €

-420 €

-2.420 €

Factuur Webpassie

-1.000 €

0 €

-1.000 €

       

Saldo (winst)

7.000 €

1.680 € naar Belastingdienst

8.680 €

 

 

Kostensoort

Bedrag
exclusief btw

Btw

Totaal

Inkomsten

10.000 €

2.100 €

12.100 €

Uitgaven

-2.000 €

-420 €

-2.420 €

Factuur Concurrent

-1.000 €

-210 €

-1.210 €

       

Saldo (winst)

7.000 €

1.470 € naar Belastingdienst

8.470 €

Samengevat: u betaalt uw hele BTW afdracht direct aan de Belastingdienst en niet meer deels aan Webpassie en deels aan de Belastingdienst. De totaal af te dragen BTW blijft echter gelijk en daardoor ook uw winst.

Hoe werkt de vernieuwde KOR?

De kleine ondernemersregeling (KOR) is veranderd per 1 januari 2020. U kunt nu kiezen voor een vrijstelling voor de omzetbelasting (btw) als u een omzet van minder dan € 20.000 in een kalenderjaar hebt en als u in Nederland gevestigd bent.
Tot 1 januari 2020 gold de oude kleine ondernemersregeling.
De belangrijkste verschillen tussen de oude KOR en de huidige KOR zijn:

Oude KOR

  • De btw die u berekende aan uw klanten, verminderde u met de btw die u zelf betaald had. Was het bedrag dat overbleef minder dan € 1.883? Dan hoefde u maar een gedeelte of helemaal geen btw aan de Belastingdienst te betalen.
  • U rekende btw aan uw klanten.

Huidige KOR

  • De korting op de btw vervalt.
  • U rekent geen btw meer aan uw klanten.

Webpassie heeft er voor gekozen aan de vernieuwde KOR mee te doen.