Privacy Verklaring

Webpassie hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy en de persoonlijke gegevens die u aan haar verstrekt. Daarom leg ik u in deze privacy verklaring uit welke gegevens ik van u verwerk en waarom ik dat doe. Ik hou mij hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Webpassie is gevestigd op Helmhout 30, 8502 AE JOURE, is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle in deze Privacy Verklaring genoemde verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Informatie over personen die hen (direct of in combinatie met andere gegevens) identificeerbaar maakt, noemt men persoonsgegevens. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: uw (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.

Van wie verzamelt Webpassie persoonsgegevens?

Webpassie verkrijgt en verwerkt persoonsgegevens van personen die producten of diensten afnemen, of derden die contact opnemen met Webpassie. Bijvoorbeeld indien u een vraag stelt.

Contact met Webpassie kan plaatsvinden via:

• telefoon
• schriftelijke correspondentie
• per e-mail
• mondeling

Welke persoonsgegevens verzamelt Webpassie?

Webpassie verzamelt van klanten die een opdracht plaatsen in elk geval de volgende persoonsgegevens:

• uw (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, geslacht, (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres; 
• handtekening en paraaf op mijn Algemene Voorwaarden.

Op basis van welke grondslag verwerkt Webpassie persoonsgegevens?

Webpassie verwerkt persoonsgegevens voor

• het factureren van diensten of producten,
• op grond van een wettelijke plicht, en de bewaarplicht voor de belastingdienst van 7 jaar.

Voor welke doeleinden verwerkt Webpassie persoonsgegevens?

Webpassie verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

• Het factureren van diensten of producten.

Bewaartermijnen

Webpassie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om u een goede en zorgvuldige dienstverlening te kunnen bieden en te kunnen voldoen aan uw wensen. Als ik uw gegevens niet meer nodig heb, worden deze vernietigd.

Verstrekking van gegevens aan derden

Webpassie verstrekt uw persoonsgegevens niet aan andere partijen.

Cookieverklaring

Webpassie maakt geen gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken.

Beveiliging

Webpassie hecht veel waarde aan het beveiligen van persoonsgegevens. Webpassie neemt maatregelen om uw gegevens te beschermen op de eigen computer en door gebruik te maken van en een backup op veilige servers.

Uw rechten / Contact

Als ik uw persoonsgegevens verwerk, dan kunt u een verzoek doen tot inzage van deze gegevens via telefoon, post of e-mail. Daarnaast bent u gerechtigd uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken voor zover geen wettelijke bewaarplicht is.

Dergelijke verzoeken kunt u indienen door contact op te nemen met:

Webpassie
tav. Madelèn Essens
Helmhout 30
8502 AE JOURE

Telefoon: 0513 – 419779
Mobiele telefoon: 06 – 42388329

E-mail: info@webpassie.nl

Webpassie streeft ernaar om een verzoek binnen 1 week te verwerken.

Wijzigingen Privacy Verklaring

Webpassie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring. De meest recente versie vindt u altijd op www.webpassie.nl/PrivacyVerklaring.

Deze pagina is voor het laatst opgemaakt op 25-05-2018